opieka24senior

Zakupy_Herznet24
Poradnik dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Zakupy — sporne kwestie

Realizacja listy zakupów to jedno z zadań opiekunki osób starszych. Ta kwestia jest często przedmiotem sporów podczas zleceń, dlatego warto już na samym początku ustalić najważniejsze kwestie. Kto powinien robić zakupy, w jaki sposób się rozliczać, jak planować budżet i jakie produkty wybierać? Odpowiedzi na nurtujące kwestie poznasz w poniższym artykule. Na co zwracać uwagę […]

Herznet24 Apetyt u seniorów
Poradnik dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Brak ape­tytu wśród senio­rów

Osoby w pode­szłym wieku czę­sto zma­gają się z bra­kiem ape­tytu. To powszechny problem, który może pro­wa­dzić do nie­do­ży­wie­nia i nie­do­wagi. W nie­któ­rych przy­padkach, aby utrzymać odpo­wiedni stan zdro­wia osób star­szych, wystar­czy wpro­wa­dzić w życie kilka istot­nych nawy­ków. Nie należy jed­nak igno­ro­wać braku ape­tytu. Jeśli występuje takie zjawisko, warto jak naj­szyb­ciej skon­sul­to­wać się ze spe­cja­li­stami. Jakie

Koktajle witaminy Herznet24
Poradnik dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Pożywne koktajle z bombą witaminową

W ostatnim czasie koktajle cieszą się niezwykle dużą popularnością. Do ich stworzenia potrzeba jedynie blendera lub miksera oraz kilku składników spożywczych. Koktajl idealnie sprawdzi się jako śniadanie, kolacja czy deser. Są zdrowe, do ich stworzenia wystarczy chwila i zawierają mnóstwo witamin. Poznaj przepisy na przepyszne i pożywne koktajle witaminowe! Dlaczego warto pić koktajle? Głównym składnikiem

Medyczny Herznet24
Poradnik dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Co oznacza słowo „medyczny” w opiece?

Nowe ustalenia wprowadzone przez Angelę Merkel dotyczące wynagrodzeń dla Pflegedienst spowodowały nie lada zamieszanie wśród opiekunek osób starszych. Jest to sprawa o tyle kontrowersyjna, że dotyczy jedynie osób z sektora medycznego, do którego opiekunki się nie zaliczają. Jakie są różnice pomiędzy pielęgniarką a opiekunką i co wchodzi w zakres ich obowiązków? Pflegedienst a opiekunka osób

Dzieci i seniorzy
Poradnik dla opiekunek i opiekunów osób starszych

Dzieci i seniorzy – co ich ze sobą łączy?

Istnieją różne zależności łączące poszczególne pokolenia. Bardzo ważne jest kształtowanie postawy dzieci w stosunku do seniorów. Równie ważne jest też to, co dzieci potrafią wnieść w życie osób starszych. Dzieci i seniorzy nawzajem się uzupełniają, rozumieją i potrafią każdy dzień zmienić w czas wyjątkowy. Relacje międzypokoleniowe Zależności łączących dwa pokolenia jest wiele. Począwszy od wspólnych

Scroll to Top